Satış Sözleşmesi

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto olarak çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her kullanıcı, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki Mesafeli Hizmet/Kullanım/Satış Sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır

Taraflar
Bu sözleşme İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ile e-öğrenme hizmeti www.interasacademy.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu https://www.interasacademy.com adresindeki kayıt formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır).Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Konusu
İş bu sözleşme Kullanıcının https://www.interasacademy.com adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından uyarlanmış e-Öğrenme kurslarının ya da satış hakları İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’de bulunan e-Öğrenme kurslarının her hangi bir veya bir kaçını, yine İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilmiş yazılımların ya da satış hakları İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ’de bulunan yazılımların bir ya da birkaçının süreli ya da süresiz olarak kullanabilmesi için İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

E-Öğrenme kurslarının takip edilmesi; Kullanıcının talebi doğrultusunda takip etmek istediği kurslara katılım koşullarını düzenlemektedir.
Yazılımların kullanılma süreleri kullanıcının seçtiği ürüne bağlıdır; Kullanıcının talebi doğrultusunda kullanmak istediği yazılımların kullanım koşullarını düzenlemektedir.
https://www.interasacademy.com üzerinden sunulan tüm e-Öğrenme içeriklerinin yazılım geliştirme, pazarlama, dağıtım ve lisans hakları tamamen saklıdır. Yazılım dâhilinde tüm yönetim arayüzü ve diğer dosyaların kaynak kodları kapalı olup, geriye dönük çözme (decode/reverse engineering) işlemleri izin alınmadığı takdirde yasalara aykırıdır.

Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme kayıt işleminin internet ortamında İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi 3 (üç) yıl boyunca devam eder. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süresine ilişkin bir beyanda bulunmamışlarsa, sözleşme belirtilen tarihte sona erer.

Ücretlendirme
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret https://www.interasacademy.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhildir.
HMG Eğitim Hizmetleri AŞ ’nin önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kullanıcı iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Ücret, başvuru tarihini takip eden 1 iş gün bitimine kadar sözleşme ücretini İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.  ‘ye ait banka hesap numaralarına eft veya havale yapmakla ya da kredi kartı yoluyla İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’ye ödemekle yükümlüdür.
Gecikmeli ödemelerde İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin gecikme bedeli kesme hakkı saklıdır. İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanıcı ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.

Tarafların hak ve sorumlulukları

HMG Eğitim Hizmetleri AŞ’nin Kullanıcı ’ya verdiği, aktivasyon kodu, kontrol panel kullanıcı adı ve erişim şifresi güvenliğinden tamamen Kullanıcı sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir. Kullanıcı, söz konusu hizmetlerden yararlanırken İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, almış olduğu site bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere izin almadığı takdirde dağıtamaz, satamaz.
Kullanıcı, https://www.interasacademy.com sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’ye izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, kendisine tahsis edilen uygulamalara erişimini kullanarak İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin diğer kullanıcılarına ve İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, söz konusu hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kendisine tahsis edilen alanda hazırlayacağı ve yayınlayacağı içeriklerden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ’ye her hangi bir kusur atfedilemez.
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanıcı ’nın kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs. den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk Kullanıcı ’ya aittir. İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanıcı ’nın her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktır. Buna rağmen İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanıcı bilgisayarlarında oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Gerek site dosyalarını gerekse veritabanı dosyalarını yedeklemekle birinci derecede Kullanıcı yükümlüdür.
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tüm yazılımlarında üçüncü şahıs ve/veya kurum sunucularına bilgi aktaran yazılım kodları bulunmadığını taahhüt eder.
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ., Kullanıcı kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.
Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
Sözleşmenin askıya alınması
Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin ya da geciken ödeme sebebi halinde Kullanıcı ’ya verilen hizmetlerin tümü geçici olarak durdurulur

Fesih ve tazminat hakları
Kullanıcı iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında

Kullanıcı; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Sözleşmenin sona erme süresinden önce Kullanıcı tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için kullanıcının eğitime başvuru sırasında belirttiği, İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ise https://www.interasacademy.com/iletisim adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. sözleşme süresi içinde Kullanıcı ’nın beyan ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti gönderebilir. Kullanıcı söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. kayıtlarının geçerliliği Kullanıcı, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Kullanıcı ’nın internet ortamında yaptığı ve İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. Maddesi v.d. anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen  İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının borcunu ödemede temerrüde düşmesi

Kullanıcı, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. fatura tarihinden itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. Kullanıcı gecikme faizini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %30 ′u kadar cezai şart, %10 ′u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik
Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. uygulamalarından en yüksek düzeyde yarar sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz SSL sertifikalı domain üzerinden yüksek güvenlikli veritabanında korunmaktadır.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılma durumlarında tüm bilgileriniz veritabanından silinir ve başka amaçlar için kullanılamaz.

Teslim koşulları
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin elektronik ticaret aktivitesi tamamen yazılım ve içerik geliştirme ile ilgilidir. Söz konusu ürünlerin teslimi sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilebilir. İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’nin faaliyet alanı içerisinde kitap, CD, elektronik eşya vb. fiziksel meta bulunmaz. Eğer bulunur ise bu İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Kullanıcı ‘ya bildirilir. İnternet üzerinden teslim edilen yazılım ve içeriklerin kullanımıyla ilgili olarak gerekli bilgiler (kullanıcı adı, şifre vb.) elektronik posta üzerinden müşteriye ulaştırılır, teknik destek vb. konularda yine elektronik posta ya da telefon ile hizmet verilir.

Kullanıcının Cayma Hakkı ve Ücret İade Koşulları
İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. e-Öğrenimlerine katılımlarda cayma hakkının kullanılması ve ödenen ücretlerin iadesi hakkında,

Önceden belirli tarihlerde başlayan e-Öğrenim programlarında, eğitim tarihi başlamadan 30 gün içerisinde kullanıcılar cayma hakkını kullanarak ödedikleri bedelleri geri alabilir, fakat eğitim başladıktan sonra kullanıcıların dijital içeriklere haiz olma fiili durumu göz önüne alınarak, Kullanıcı ödenen ücretten feragat ettiğini şimdiden kabul eder ve de geri ödenmeyecek olan bu katılım bedeli üzerinde bir hak talep etmeyeceğini beyan eder.
Eğitim başlama tarihi önceden belirli olmayan, sürekli katılıma açık olan eğitimler için ise, Kullanıcı ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde cayma hakkının kullanabilir, ödenen bedeller bu süre içerisinde geri ödenir.
Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Siparişin internet ortamında İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ.’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüm hakları İNTERAS KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ ve DİL HİZM. YAY. ORG. TİC. LTD. ŞTİ. adına saklı olup yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.